Xestión do leite materno no caso de perda perinatal

Compartimos este cartel realizado por Alba Padró (IBCLC) sobre a xestión do aleitamento cando non hai bebé.
É moi importante que esta información chegue ás nais, aos grupos de apoio e aos e ás profesionais sanitarios.
 

 

Para ler máis...

Cuando la leche no es blanca

Lágrimas blancas

Ponencia sobre pérdida perinatal

 

0

Comentarios

Todavía no hay comentarios para este contenido.

Plain text

  • No se permiten etiquetas HTML.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
  • Las direcciones de las páginas web y las de correo se convierten en enlaces automáticamente.
  • Saltos automáticos de líneas y de párrafos.